Polityka prywatności

Start / Polityka prywatności

Dane osobowe (adres mailowy i adres Dostawy) są przez Sprzedawcę wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówienia (kontakt z Klientem i Dostawa Towaru).
Galeria nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych Klientów.
Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz żądania ich usunięcia.